Övriga sotningstjänster

Genom att medverka till sotning och brandskyddskontroll blir utfört så har du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyllt de krav som ställs på dig enligt lagen om skydd mot olyckor. I ansvaret ligger att använda och sköta om anläggningen på rätt sätt, men utan detaljkunskap kan det vara svårt att få en helhetsbild om hur eldstaden eller skorstenen mår eller hur inomhusklimatet fungerar. Det kan också finnas funktionsproblem med eldstaden som behöver redas ut, ibland kan t ex inrykningsproblematik hänga samman med hur ventilationssystemet är inställt. Därför erbjuder vi kompletterande tjänster som du som bor eller är verksam i Bromma, Hässelby, Vällingby, Spånga, Kista, Solna eller Sundbyberg kan beställa i samband med att vi kommer och sotar hos dig. Men behovet kan ju finnas även om det inte är dags för ordinarie sotning och brandskyddskontroll, så du kan såklart beställa dessa tjänster när helst det passar dig.

Konsultation & rådgivning

Är du villaägare, ägare eller förvaltare av en fastighet, driver du restaurang eller representerar du en bostadsrättsförening och har behov av rådgivning angående ventilation, eldningsproblematik i eldstäder, skorstenar, restaurangventilation, imkanaler, kolgrillar, pizzaugnar, OVK, sotning, brandskyddskontroll m.m., så kan du boka denna tjänst med en av Sveriges främsta experter inom området. Vid mötet får du konkreta råd hur du kan gå vidare för att lösa de problem eller frågeställningar som du har och en uppskattning av kostnadsbilden för de åtgärder och arbeten som behöver göras såväl löpande som periodiskt.