Konsultation & rådgivning

Är du villaägare, ägare eller förvaltare av en fastighet, driver du restaurang eller representerar du en bostadsrättsförening och har behov av rådgivning angående ventilation, eldningsproblematik i eldstäder, skorstenar, restaurangventilation, imkanaler, kolgrillar, pizzaugnar, OVK, sotning, brandskyddskontroll m.m., så kan du boka denna tjänst med en av Sveriges främsta experter inom området. Vid mötet får du konkreta råd hur du kan gå vidare för att lösa de problem eller frågeställningar som du har och en uppskattning av kostnadsbilden för de åtgärder och arbeten som behöver göras såväl löpande som periodiskt.

Läs mer och boka här!