Provtryckning

Det är viktigt att rökkanalen är tät och att skorstensdraget är tillräckligt för att rökgaserna ska föras ut i lufthavet och inte tränga ut i huset eller föras tillbaka till huset via luftintag eller andra kanaler. Vid provtryckningen testar vi detta och säkerställer att anläggningen fungerar på avsett sätt. Du får ett protokoll som visar resultatet och förslag på åtgärder om så behövs.

Pris: 2 250 kr inklusive moms (1 800 kr exklusive moms). Tjänsten är inte berättigad för rotavdrag.