Rengöring och injustering av ventilationssystemet

Har du ett fläktdrivet system? Känns luften dålig inomhus? Får du ofta huvudvärk? Är det fuktigt i badrummet efter duschning längre tid än vanligt? Torkar tvätten långsamt i tvättstugan? Är det svårt att elda på grund av fläkten? Om du svarat ja på en eller flera av frågorna så är det dags för att låta göra rent och justera in ventilationssystemet. Vi borstar rent kanalsystemet med hjälp av rensvajer eller borstmaskin och rengör ventilationsdonen och fläkten samt avslutar med att justera in flödena så att du får rätt balans i huset.

Pris frånluftssystem med takfläkt: 2 400 kr inklusive moms efter ROT-avdrag.

Pris frånluftsvärmepump: 2 730 kr inklusive moms efter rotavdrag.

Pris från- och tilluftssystem med värmeåtervinning: 4 100 kr efter rotavdrag.