Bättre självdrag i huset

Har du ett självdragssystem? Självdrag bygger på att temperaturskillnader mellan luften inomhus och utomhusluften. Ju kallare det är ute, desto bättre drar det i självdragskanalen. Men ju varmare det blir ute, desto sämre fungerar ventilationen (på sommaren krävs oftast ständig fönstervädring). Självdrag var det vanligaste systemet fram till 50-talet i flerbostadshus och ända in på 70-talet i småhus. På vintern blir det ofta överventilerat men på sommaren kan det kännas som att ”luften står still”. Självdragssystem blir inte, med vissa undantag, lika snabbt försmutsade som fläktdrivna system, men funktionen är ojämn och oförutsägbar i bästa fall och obefintlig i sämsta fall. Vi har satt samman ett villapaket för hur självdragssystemet kan förbättras med enkla medel så att även ditt ventilationssystem fungerar på ett sätt som motsvarar moderna krav. Om du bokar oss för en kartläggning av ditt system så får du en rapport över hur många kanaler som det finns i ditt hus, hur kanalerna används i dag, hur och om de fungerar, vilket skick de är i, om det finns risk för lukt- eller rökgasöverföring mellan olika rum och hur du kan förbättra funktionen och till vilken kostnad.

Pris vid samtidig sotningstjänst: 4 430 kr inklusive moms efter rotavdrag.

Flerbostadshus: mot offert.