Sotarintyg

När du installerat en eldstad, rökkanal eller imkanal så krävs i regel att den besiktigas av skorstensfejarmästare, så kallat ”sotarintyg”. Vi kontrollerar att installationen uppfyller byggregler och startbesked och/eller bygglov samt utfärdar sakkunnighetsbevis. När du har fått ett godkänt sotarintyg från oss så utfärdar Stadsbyggnadskontoret slutbevis.

Pris för eldstad/rökkanal: 2 750 kr inklusive moms (2 200 kr exklusive moms).

Pris för imkanal i bostad: 1 125 kr inklusive moms (900 kr exklusive moms).

Pris för imkanal i restaurang eller annat storkök: 3 200 kr inklusive moms (2 560 kr exklusive moms). Vi klassificerar alltid restaurang- och storköksimkanaler enligt branschstandarden Imkanal 2012.

Sotarintyg är inte berättigat för rotavdrag.