Eldningsråd

Använd torr ved. Veden som har torkats en säsong är oftast torr nog, men om du är osäker, köp en fuktmätare som är avsedd för ved – de är billiga och finns på byggvaruhus och i spisbutiker. En bra fukthalt ligger mellan ca 15–20 %. Du bör inte elda med ved som har en högre fukthalt än 25 %. När veden är nyhuggen innehåller den ca 50 % vatten. Veden torkar bäst när det är som lägst fukthalt i luften, vilket i allmänhet är på våren. Ju fuktigare det är ute, desto långsammare torkar veden. Om det är hög luftfuktighet utomhus är det inte ens säker att veden torkar alls, utan absorberar då fukten istället. Så därför kan det bli så att ved som är torr på våren mycket väl kan ha en högre fukthalt i augusti. Att elda med fuktig ved ger höga utsläpp av farliga ämnen och tjära i skorstenen, vilket ökar risken för sotbrand.

Använd gärna braständare (kubb eller gel) för att tända brasan. Bygg upp brasan genom att tända på späntved i början (upphuggna små vedklabbar). Gör inte ett för stort vedinlägg direkt. Brasan måste komma upp i temperatur innan den tar sig och använder du för stora vedträn så pyr det bara. Vartefter brasan tar sig kan du fylla på med mer ved. Bäst är att låta vedinlägget brinna ner till glödbädd innan du fyller på med mer ved. I en öppen spis så är det ofta lättare att tända upp brasan om du ställer vedträna så att de står lutade mot bakväggen, men brasan brinner upp snabbare då, så när brasan tagit sig så kan du lägga på veden liggande ner istället.

Ett annat bra sätt är att stapla veden luftigt och tända i toppen och låta det brinna nedåt.

Det krävs luft för att brasan ska brinna bra. En öppen spis kräver avsevärt mycket mer förbränningsluft än eldstäder som är luckförsedda. Ibland måste du därför öppna ett fönster eller balkongdörren för att få drag. När skorstensdraget kommer i gång vartefter det blir varmt i skorstenen, kan du sedan stänga fönstret eller dörren. Det måste kunna komma in luft i huset (uteluft, tilluft), inte bara för att du ska kunna elda utan också för att ventilationen ska fungera. I äldre hus satt det ofta luckor på ytterväggen som kunde öppnas när man skulle elda i kakelugnen. De är oftast igensatta på grund av att de var dragiga. På 30- och 40-talet var det vanligt med metallventiler under fönsterbänken som släppte in luft. På 60-talet användes ofta vädringsfönster som var ett smalt fönster med insektsnät i bredvid det vanliga fönstret. I dag är det vanligt med antingen fläktstyrd tilluft eller runda plastventiler i fasaden eller spaltventiler i fönsterbågen. Om du helt saknar tilluft så är det svårt att få till en bra funktion. I vissa fall kan det dock fungera ändå om fönstren är tillräckligt otäta.