Flytt av kök, ny imkanal som avslutas i fasaden (villa)

Det är mer och mer vanligt att köket flyttas vid renovering och det är inte alltid möjligt att återanvända den gamla imkanalen. Många undrar om det är lagligt att dra ut imkanalen i ytterväggen? Det är möjligt att göra det, och vi godkänner följande lösning: om du har en träfasad så behöver du ett brandspjäll som är monterat innan utloppet på fasaden. Enklast är att montera spjället så nära spisfläkten som möjligt. Det finns enkla och billiga backspjäll som styrs av en smältsäkring som stänger spjället vid ca 70 °C, så du behöver inte välja en dyr lösning.

Om du har en obrännbar fasad (putsfasad, tegelfasad) så behöver du inget brandspjäll utan det går bra att avsluta kanalen på fasaden där det blir enklast och kortast väg från spisfläkten. Avsluta kanalen med ett lämpligt avluftsgaller.

Oavsett fasadbeklädnad, undvik att placera utloppet i direkt anslutning till fönster.

Tänk på att insekter kan komma att dras till utloppet.