Installation Eller Väsentlig Ändring Av Eldstad Eller Rökkanal

Du behöver anmäla till Stadsbyggnadskontoret om du planerar att:

  • Installera ny eldstad
  • Installera braskassett eller spisinsats i öppna spisen, eftersom det leder till ändrade eldningsförhållanden och högre rökgastemperaturer som medför ökad brandbelastning
  • Byta braskassett eller spisinsats, om bytet medför högre rökgastemperaturer eller ändrat eldningsförhållande
  • Byta en befintlig eldstad mot en som är tyngre,
  • Byta en befintlig eldstad om bytet medför murningsarbete,
  • Byta ut din eldstad mot en eldstad som eldas med ett annat bränsle.

Läs mer här!

Vi hjälper dig med sotarintyg i samtliga förekommande fall.