Sotningsstjänster enligt lagen om skydd mot olyckor

Sotningstjänster är ett samlingsnamn för dels sotning (rengöring), dels brandskyddskontroll av eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Alla eldstäder som eldas med fasta och flytande bränslen omfattas av krav på sotning av själva eldstaden där förbränningen äger rum och skorstenen som röken leds ut igenom. Sotningen är en viktig brandskyddsförebyggande åtgärd – sotbränder är en av Sveriges vanligaste brandorsaker.

När en sotbrand inträffar så har det blivit så mycket sot i skorstenen att de varma rökgaserna från eldstaden har tänt eld på dem. En sotbrand kallas också skorstensbrand och kännetecknas av att den blir mycket intensiv och het – det är inte ovanligt med temperaturer över 1 000 °C – varvid branden mycket väl kan sprida sig till byggnaden eller förstöra skorstenen. Detta är även skälet till att rengöring av imkanaler från restauranger och storkök omfattas av lagen om skydd mot olyckor – i ventilationssystemet från ett restaurang- eller storkök avsätts det mycket fett och sot.

Fett har faktiskt ännu högre energivärde än sot från en eldstad, så branden kan bli än mer intensiv än i en skorsten. Imkanaler är i allmänhet byggda på ett enklare sätt än renodlade skorstenar och har inte samma brandmotstånd. I kombination med att imkanaler dessutom finns i publika miljöer där många kan komma till skada är det lätt att förstå att imkanaler från restauranger och storkök behöver rengöras betydligt oftare än eldstäder och skorstenar.

Mer om våra sotningstjänster

Har du tidigare valt en annan sotare men vill återgå till entreprenör utsedd av Storstockholms Brandförsvar? Det kan du göra här (återkalla byte av sotare). Då samordnas sotning och brandskyddskontroll och kostnaden blir i allmänhet lägre. Vi entreprenörer som är utsedda av brandförsvaret kontrolleras dessutom månatligen – för att säkerhetställa en högre brandskyddsnivå.

Undrar du över hur ofta spisfläktar och imkanaler från bostäder behöver rengöras? Det hittar du svar på här.

Bor du i innerstan och behöver sotningstjänster? Kontakta våra kollegor på Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB

Bor du i Söderort och behöver sotningstjänster? Kontakta våra kollegor på AB CS Sot & Vent.