Mer om sotning av imkanaler i restauranger och storkök

En ventilationskanal från ett kök som har till uppgift att föra bort matos kallas för imkanal. Alla typer av imkanaler transporterar fettbemängd luft och därför sätter sig fettbeläggningar inuti kanalsystemet. Fett är mycket energirikt och har man väl fått eld på fettet så brinner det med hög intensitet som avger mycket hög värme. Alla imkanaler behöver regelbunden rengöring. I restauranger och andra storkök rengörs imkanalerna normalt 3 gånger per år. Vid rengöringen belägger vi kanalsystemet invändigt med ett tjockt, högskummande avfettningsmedel som påminner om vispgrädde i konsistensen.

Efter att avfettningsmedlet har löst upp fettbeläggningarna rengör vi kanalen under högt tryck med hett vatten, ibland i kombination med samtidig borstning. Smutsvattnet avleds från kanalsystemet via dräneringsöppningar till fettavskiljare och efter avskiljningen, vidare ut i avloppet. Även fläktar och fettfilter rengörs. Kanalsystemet letar sig oftast upp genom huset eller fasaden och avslutas normalt ovan tak. Frånluftsfläkten är i allmänhet placerad ovan tak eller i särskilt fläktrum, men det förekommer även fläktar som är inbyggda i kanalen. Vi behöver tillträde till alla utrymmen som imkanalen passerar igenom, såsom fläktrum, andra lokaler och ovan yttertak.

Kempåläggning i imkanal
Imkanal efter rengöring.

Har du tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle? Det kan du göra här (återkalla byte av sotare).