Eldningsråd

Använd torr ved. Veden som har torkats en säsong är oftast torr nog, men om du är osäker, köp en fuktmätare som är avseddr ved – de är billiga och finns byggvaruhus och i spisbutiker. En bra fukthalt ligger mellan ca 15–20 %. Du bör inte elda med ved som har en gre fukthalt än 25 %. När veden är nyhuggen innehåller den ca 50 % vatten. Veden torkar bäst när det är som lägst fukthalt i luften, vilket i allmänhet är våren. Ju fuktigare det är ute, desto långsammare torkar veden. Om det är hög luftfuktighet utomhus är det inte ens säker att veden torkar alls, utan absorberar fukten istället. rför kan det bli att ved som är torr på våren mycket väl kan ha en högre fukthalt i augusti. Att elda med fuktig ved ger höga utsläpp av farliga ämnen och tjära i skorstenen, vilket ökar risken för sotbrand. 

Använd gärna braständare (kubb eller gel) för att tända brasan. Bygg upp brasan genom att tända späntved i början (upphuggna små vedklabbar). Gör inte ett för stort vedinlägg direkt. Brasan måste komma upp i temperatur innan den tar sig och använder du för stora vedträn pyr det bara. Vartefter brasan tar sig kan du fylla med mer ved. Bäst är att låta vedinlägget brinna ner till glödbädd innan du fyller med mer ved. I en öppen spis är det ofta lättare att tända upp brasan om du ställer vedträna att de står lutade mot bakväggen, men brasan brinner upp snabbare då, när brasan tagit sig kan du lägga veden liggande ner istället. 

Det krävs luft för att brasan ska brinna bra. En öppen spis kräver avsevärt mycket mer rbränningsluft än eldstäder som är luckförsedda. Ibland måste du därför öppna ett fönster eller balkongdörren för att drag. När skorstensdraget kommer i gång vartefter det blir varmt i skorstenen, kan du sedan stänga nstret eller dörren. Det måste kunna komma in luft i huset (uteluft, tilluft), inte bara för att du ska kunna elda utan också för att ventilationen ska fungera. I äldre hus satt det ofta luckor ytterväggen som kunde öppnas när man skulle elda i kakelugnen. De är oftast igensatta grund av att de var dragiga. 30- och 40-talet var det vanligt med metallventiler under nsterbänken som släppte in luft. 60-talet användes ofta vädringsfönster som var ett smalt fönster med insektsnät i bredvid det vanliga fönstret. I dag är det vanligt med antingen fläktstyrd tilluft eller runda plastventiler i fasaden eller spaltventiler i nsterbågen. Om du helt saknar tilluft är det svårt att till en bra funktion. I vissa fall kan det dock fungera ändå om fönstren är tillräckligt otäta. 

Kontakta oss

Om oss

Fluetec Company Group är en grupp av företag som tillhandahåller fastighetstekniska tjänster. Vår styrka är att våra kompetenser överlappar och kompletterar varandra samtidigt som vi kombinerar småföretagets lokala närhet och snabbhet med det medelstora företagets resurser och långsiktighet.

Vi är primärt verksamma inom Stockholms stad och närliggande kranskommuner. Vårt huvudkontor ligger i Bromma och vi har även lokalkontor i Hägersten och Täby.