Tidsbokning

Här kan du boka våra tjänster!

Var jobbar vi?

Vi ser våra övriga sotningstjänster som ett komplement till sotningstjänsterna som utförs enligt lagen om skydd mot olyckor, dels så att du som kund får en bättre fungerande anläggning, dels för att vi ska kunna göra ett bättre och mer komplett jobb med att förebygga bränder, andra olyckor eller sanitära olägenheter och för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. Vi försöker hålla våra priser så låga som det är möjligt med bibehållen kvalitet. För att vara effektiva som det bara går, och undvika onödiga besök eller att binda upp din tid när du egentligen behöver vara på jobbet, så gör vi gärna så mycket som möjligt i samband med ordinarie, aviserad sotningstjänst och då får du dessutom 10 % rabatt på tilläggstjänsten som du valt till. Men när behovet uppstår emellan ordinarie sotningstjänster så hittar vi en tid så snabbt det går.

Om du har behov av ventilationsrengöring, besiktning, OVK, injustering, flödesmätning eller liknande arbeten på andra platser inom Stockholms län så hänvisar vill till vårt dotterbolag Solna Kanalteknik AB

För sotningstjänster i Söderort hänvisar vi till våra kollegor på AB CS Sot & Vent.