Kolgrillar

I en kolgrill blir det mycket sot. Kol har ett energiinnehåll på ca 6–7 kWh/kg. Fett har ett energiinnehåll på upptill 10 kWh/kg. Sotet innehåller mycket mer energi än t.ex. ved och är väldigt brandfarligt. Kolsotet som blandas med fett kommer också att vara energirikt då förbränningen i en kolgrill sker med låg verkningsgrad. Den låga verkningsgraden är en av orsakerna till den tjärliknande beläggningen – förbränningsresterna innehåller stora mängder oförbrända ämnen. 

Tjärbeläggningarna börjar först sätta sig i kåpan. När beläggningen blir tillräckligt stor och glödbädden varm nog, börjar beläggningen att förgasas. Den mycket energirika gasblandningen antänds enkelt av värmen från glödbädden. Branden sprider sig lätt vidare genom kanalsystemet. Kanalen kan brinna sönder och branden kan sprida sig vidare i huset med stora material- eller personskador som följd. 

Kolgrillar herobild

Som restaurangägare behöver du tänka på följande:

1. Skrapa rent i kåpan med en kraftig spackel eller skrapa före varje arbetspass.

2. Använd inte kolgrillen utan att fettfiltret är monterat. Gör rent filtret minst en gång per dag.

3. Lämna inte stor glödbädd obevakad över natten. Det kan börja brinna i kanalen på natten av värmen! Aska ur vartefter under dagen. Förvara alltid aska i en metallhink med dubbel botten och tätslutande lock. Ställ alltid hinken på ett obrännbart underlag. Annan förvaring är förbjuden!

4. Medverka till att sotning blir utförd 6 gånger per år.

5. Undvik helst kolgrillar med fläkt under. De ökar risken för brand.

Information till fastighetsägare som hyr ut till kolgrillsrestauranger

Som fastighetsägare har du det yttersta ansvaret för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Du kan inte avtala bort ansvaret i ett hyreskontrakt. När du hyr ut en lokal till en kolgrillsrestaurang, kontrollera alltid att:

1. Bygganmälan är gjord till Stadsbyggnadskontoret. Kolgrillen är en eldstad som skall anmälas.

2. Ställ krav på att en CE-märkt rökkanal som är anpassad för kolgrill installeras. Kolgrillar får inte anslutas till ventilationssystem!

3. Ställ krav på att din hyresgäst medverkar till sotning. Kolgrillar behöver sotas ofta, upp till 6 gånger per år.

4. Det är viktigt att sotning och brandskyddskontroll blir utförda enligt fastslagna intervall. Om sotaren inte får utföra sitt arbete kan verksamheten i förlängningen komma att beläggas med nyttjandeförbud.

5. Som fastighetsägare får du en kopia av protokollet som visar resultatet av brandskyddskontrollen som vi utför på uppdrag av Storstockholms brandförsvar. Om det finns anmärkningar, hjälp oss att följa upp att de blir åtgärdade. Vi söker alltid samverkan och samarbete med fastighetsägaren och hjälper till med allt vi kan för att brandskyddet ska bli bra för alla parter.

Kontakta oss

Om oss

Fluetec Company Group är en grupp av företag som tillhandahåller fastighetstekniska tjänster. Vår styrka är att våra kompetenser överlappar och kompletterar varandra samtidigt som vi kombinerar småföretagets lokala närhet och snabbhet med det medelstora företagets resurser och långsiktighet.

Vi är primärt verksamma inom Stockholms stad och närliggande kranskommuner. Vårt huvudkontor ligger i Bromma och vi har även lokalkontor i Hägersten och Täby.

Kontakta oss

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.