Rengöring och injustering av ventilationssystemet

Har du ett fläktdrivet system? nns luften dålig inomhus? Får du ofta huvudvärk? Är det fuktigt i badrummet efter duschning längre tid än vanligt? Torkar tvätten långsamt i tvättstugan? Är det svårt att elda grund av fläkten? Om du svarat ja en eller flera av frågorna är det dags för att låta göra rent och justera in ventilationssystemet.

Föroreningar och damm kan ansamlas i systemet över tid, vilket leder till försämrad luftkvalitet och ineffektivitet. Genom professionell rengöring av ventilationssystemet kan dessa problem avhjälpas, vilket resulterar i en friskare och mer behaglig inomhusmiljö.

I Stockholm, där stadsmiljön kan bidra till snabbare ackumulering av föroreningar i ventilationssystem, är det ännu viktigare att se till att systemet regelbundet underhålls. Vår tjänst inkluderar inte bara rengöring av kanaler och ventilationsdon, utan även en detaljerad injustering av ventilationssystemet för att få ett optimal luftflöde och energieffektivitet. Denna process av rengöring och injustering av ventilationssystemet är avgörande för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och för att förebygga problem som huvudvärk, fuktighet och dålig luftkvalitet.

Att regelbundet utföra rengöring och injustering av ventilationssystemet i Stockholm är inte bara en fråga om komfort, utan också en investering i din och din familjs hälsa. Vi ser till att du får den mest effektiva lösningen för ditt hem eller din arbetsplats i Stockholm. Med erfarna tekniker och användning av moderna verktyg och tekniker, kan vi garantera att ditt ventilationssystem fungerar på toppnivå.

Vårt erbjudande

Pris för

frånluftssystem med takfläkt

3 000 kr inkl. moms efter ROT-avdrag

Pris för

frånluftsvärmepump

3 400 kr inkl. moms efter ROT-avdrag

Pris för

från- och tilluftssystem med värmeåtervinning

4 900 kr inkl. moms efter ROT-avdrag

Självdragssystem

Självdrag bygger på att temperaturskillnader mellan luften inomhus och utomhusluften. Ju kallare det är ute, desto bättre drar det i självdragskanalen. Men ju varmare det blir ute, desto sämre fungerar ventilationen. Självdrag var det vanligaste systemet fram till 50-talet i flerbostadshus och ända in på 70-talet i småhus. På vintern blir det ofta överventilerat men på sommaren kan det kännas som att ”luften står still”.  

Självdragssystem blir inte, med vissa undantag, lika snabbt försmutsade som fläktdrivna system, men funktionen är ojämn och oförutsägbar i bästa fall och obefintlig i sämsta fall.  

Vi har satt samman ett villapaket för hur självdragssystemet kan förbättras med enkla medel så att även ditt ventilationssystem fungerar på ett sätt som motsvarar moderna krav.  

Boka oss för en kartläggning av ditt system!

Du får en rapport som innehåller följande:

  • Antal kanaler i ditt hus

  • Hur kanalerna används i dag,

  • Hur och om de fungerar,

  • Kanalernas skick,

  • Om det finns risk för lukt- eller rökgasöverföring mellan olika rum,

  • Mätningen av partikel- och koldioxidhalten i inomhusluften,

  • Förbättringsförslag

Vårt erbjudande

Pris vid samtidigt sotningstjänst

4 430 kr inkl. moms

Flerbostadshus: mot offert.

Kontakta oss

Om oss

Fluetec Company Group är en grupp av företag som tillhandahåller fastighetstekniska tjänster. Vår styrka är att våra kompetenser överlappar och kompletterar varandra samtidigt som vi kombinerar småföretagets lokala närhet och snabbhet med det medelstora företagets resurser och långsiktighet.

Vi är primärt verksamma inom Stockholms stad och närliggande kranskommuner. Vårt huvudkontor ligger i Bromma och vi har även lokalkontor i Hägersten och Täby.