Eldstäder och brandskydd

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att din eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd. Sotning av eldstaden och rökkanalen är kanske den enskilt viktigaste underhållsåtgärden för en bra och säker funktion. Vartefter det blir sotigt i rökgasvägarna så minskar draget och eldstadens värmeavgivning försämras. Genom att sota håller man också koll på hur förbränningen fungerar – om sotet är fint och lättflyktigt så tyder det på att eldningen sköts rätt. När sotet blir hårt och knottrigt och fullt av tjära så är det något i förbränningen som inte är som det ska och då ökar också risken för sotbrand.

Eldstad

Undertryckssotning

På Stockholms Sotare Fluetec AB sotar vi alla eldstäder och skorstenar nerifrån eldstaden med hjälp av roterande undertryckssotning. Till skillnad från traditionell sotning blir det renare i skorstenen och brandskyddet blir därmed bättre. Men på köpet får vi sotare en bättre arbetsmiljö genom att vi inte behöver andas in sot och inte klättrar på tak längre – och riskerar därför heller inte att falla ner.

Från och med april 2020 kräver Storstockholms brandförsvar att alla sotningar inom Stockholms stad ska utföras genom roterande undertryckssotning. Roterande undertryckssotning går till så att eldstaden täcks in och en industridammsugare med ett filtreringssystem som stoppar alla typer av partiklar ansluts för att skapa ett undertryck i systemet för att förebygga att sot tränger ut. Sotningen utförs sedan med böjbara stavar som kopplas samman en och en, som längst fram har ett renshuvud – en slags modern borste – som roteras med hjälp av en borrmaskin. Vi använder olika renshuvuden för olika typer av skorstenar och sottyper, och det finns speciella renshuvuden som rensar bort alltifrån gamla fågelbon till tjärbeläggningar. Rökkanalen blir alltid helt igenom ren när man använder roterande undertryckssotning. Metoden är mer skonsam än traditionell sotning och medför trots sin högre effektivitet lägre påfrestning på skorstenen.

Sotet tar vi med oss och deponerar hos en miljöentreprenör. Du behöver endast ta hand om askan i din eldstad.

Vill du bli kund hos oss?

Har du tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle? Det kan du göra här:

Om du vill bli kund hos oss men bor inom ett annat avtalsområde så är du välkommen att kontakta vår kundservice för en offert.

Har du ett självdragssystem?

Självdragssystemet bygger på temperaturskillnader mellan inomhus- och utomhusluften. Självdragssystemet kan leda till överventilation på vintern och otillräcklig ventilation på sommaren. Boka oss för en kartläggning av ditt system och få en rapport över hur många kanaler som finns i ditt hus och vilket skick de är i.

Självdrag

Kontakta oss

Om oss

Fluetec Company Group är en grupp av företag som tillhandahåller fastighetstekniska tjänster. Vår styrka är att våra kompetenser överlappar och kompletterar varandra samtidigt som vi kombinerar småföretagets lokala närhet och snabbhet med det medelstora företagets resurser och långsiktighet.

Vi är primärt verksamma inom Stockholms stad och närliggande kranskommuner. Vårt huvudkontor ligger i Bromma och vi har även lokalkontor i Hägersten och Täby.

Kontakta oss

Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.